nhà module

Module hóa và sản xuất sẵn – Công nghệ xây dựng của thời đại mới.

10/10/2022

Công nghệ xây dựng nhà theo dạng Module hóa Trước đây, khái niệm nhà lắp ghép thường được được hiểu như 1 mô hình nhà được tạo nên bởi các vật liệu phổ thông. Sẵn có và đáp ứng được yêu cầu xây lắp nhanh chóng. Thường là từ các tấm tôn, kết cấu thép lắp dựng kết hợp lại

Số điện thoại
0983.477.001